ผ่าตัดถุงน้ำอัณฑะและไส้เลื่อนในเด็ก

 

การผ่าตัดถุงน้ำอัณฑะและไส้เลื่อนในเด็ก

ไส้เลื่อนหรือถุงน้ำอัณฑะคืออะไร?
คือ การยื่นของอวัยวะภายในช่องท้อง (ลำไส้, ถุงน้ำ) จากบริเวณที่ปกติผ่านช่องหรือรูที่ผิดปกติ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นแต่กำเนิด หรือเกิดขึ้นภายหลังก็ได้


การผ่าตัดไส้เลื่อน (Herniotomy)
เป็นการเลาะถุงไส้เลื่อน เปิดถุงไส้เลื่อนเพื่อสำรวจอวัยวะภายใน และดันกลับเข้าช่องท้อง แล้วเย็บผูก (high ligation) ถุงไส้เลื่อน และตัดปลายถุงออก เป็นการผ่าตัดที่ไม่ยุ่งยากและปลอดภัย ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เด็กจะมีแผลผ่าตัดเล็ก ๆ ประมาณ 2-3 เซนติเมตร บริเวณขาหนีบ


การผ่าตัดปวดมากหรือไม่

ไม่ปวด เนื่องจากผู้ป่วยจะได้รับการระงับความรู้สึก โดยการดมยาสลบก่อนผ่าตัด


เด็กสามารถกลับบ้านได้เมื่อไร

หลังผ่าตัด แพทย์และพยาบาลห้องพักฟื้นจะดูแลเด็ก เมื่อเด็กตื่นดีแล้ว และไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ ก็จะอนุญาตให้กลับบ้านได้ โดยไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาบ


จะเตรียมตัวเด็กอย่างไรเมื่อต้องมาผ่าตัดไส้เลื่อน

 • เมื่อพบแพทย์เพื่อรับการตรวจ และแพทย์นัดผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว

 • ไปเจาะเลือดในกรณีที่แพทย์เห็นว่ามีความจำเป็น

 • รับคำแนะนำจากพยาบาลที่หน่วยดูแลผู้ป่วยนอก ก่อน/หลัง ทำหัตถการ

 • พบวิสัญญีพยาบาล เพื่อรับคำแนะนำในการเตรียมตัวเด็ก เพื่อให้ยาระงับความรู้สึกโดยการดมยาสลบ

 • ก่อนถึงวันนัด ถ้าเด็กเป็นหวัด มีไข้ ไอ มีน้ำมูก กรุณาโทร.แจ้งที่ 074 451769 (หน่วยดูแลผู้ป่วยนอกก่อนและหลังทำหัตถการ) เพื่อติดต่อแพทย์เลื่อนนัดผ่าตัด

 

ในวันนัดผ่าตัด

 • ให้เด็กงดนม อาหาร และน้ำตามแพทย์สั่ง
 • นำบัตรนัดไปยื่นที่หน่วยดูแลผู้ป่วยนอกก่อน/หลังทำหัตถการตามเวลาที่นัดไว้ในบัตรนัด

 • พยาบาลจะประเมินสภาพทั่วไปของเด็ก วัดชีพจร หายใจ และความดันโลหิต (จะวัดอุณหภูมิกรณีมีไข้)

ภาพแสดงถุงน้ำอัณฑะหรือ hydrocele ถุงดังกล่าวนี้ เกิดจากช่องเชื่อมระหว่างช่องท้องและถุงอัณฑะไม่ปิดตามปกติ พบในเด็กได้ตั้งแต่แรกเกิด ทารกมีอาการโป่งบริเวณหัวหน่าว ซึ่งอาจลามลงถึงในถุงอัณฑะ สิ่งที่ลงมาในถุง อาจเป็นน้ำจากในช่องท้องหรือลำไส้

ในวันนัดผ่าตัด
 • ให้เด็กงดนม อาหาร และน้ำตามแพทย์สั่ง

 • นำบัตรนัดไปยื่นที่หน่วยดูแลผู้ป่วยนอกก่อน/หลังทำหัตถการตามเวลาที่นัดไว้ในบัตรนัด

 • พยาบาลจะประเมินสภาพทั่วไปของเด็ก วัดชีพจร หายใจ และความดันโลหิต (จะวัดอุณหภูมิกรณีมีไข้)

หลังผ่าตัดเด็กจะรับประทานอาหารได้เมื่อไร

 • เมื่อเด็กตื่นแล้วให้เริ่มจิบน้ำหรือน้ำหวานก่อน

 • ถ้าไม่คลื่นไส้-อาเจียน ให้เริ่มรับประทานอาหารอ่อน ย่อยง่าย เช่น น้ำซุป ข้าวต้มใส ๆ

 • หากเด็กมีอาการคลื่นไส้ หรืออาเจียนมาก ให้งดอาหารและน้ำเป็นเวลา 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นลองให้จิบน้ำหรือน้ำหวานอีกครั้ง

การดูแลเด็กที่บ้าน

 • ระวังอย่างให้แผลเปียกน้ำ ถ้าแผลเปียกน้ำต้องทำความสะอาด และเปลี่ยนผ้าปิดแผลใหม่

 • หากมีอาการปวดแผล หรือมีไข้ให้รับประทานยาพาราเซตตามอลตามขนาดที่แพทย์สั่ง

 • ถ้ามีอาการผิดปกติต่อไปนี้ให้พาเด็กมาพบแพทย์ก่อนวันนัด หรือพบแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

  • แผลมีเลือดซึมออกมาให้เห็นนอกผ้าปิดแผล

  • มีอาการปวดแผลมาก แม้ว่ารับประทานยาแก้ปวดแล้วก็ไม่ดีขึ้น

  • มีรอยบวมแดงรอบ ๆ แผลผ่าตัด

  • มีไข้สูงเกิน 38oC

  • อาเจียนมากกว่า 3-5 ครั้ง/วัน

 • เด็กสามารถรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้ทุกชนิด ไม่มีข้อห้าม

 • พาเด็กมาพบแพทย์ตามนัด แพทย์จะนัดดูแผลหลังผ่าตัด 5-7 วัน และถ้าแผลไม่มีปัญหา (ไม่มีเลือดซึมหรือเปียกน้ำ) ไม่จำเป็นต้องเปิดทำแผล

 

เรียบเรียงโดยนางขนิษฐา ศรีวรรณยศ
หน่วยดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังทำหัตถการ

     Back

Home