ผ่าตัดขลิบหนังหุ้มปลาย

 

การผ่าตัดขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย

ธรรมชาติของหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ

                หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศมีอยู่ตามธรรมชาติ ตั้งแต่แรกเกิดในทารกอายุต่ำกว่า 1 ขวบ 96% ของทารก จะมีหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศมิดชิด ไม่สามารถถลกเปิดให้เห็นปลายองคชาตได้  เมื่อเด็กโตขึ้น หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศจะเปิดได้เองมากขึ้นเรื่อย ๆ  โดยที่เด็กอายุ 2 ขวบ จะมีหนังหุ้มปลายที่เปิดได้ ทำความสะอาดได้ ประมาณ 50% ของเด็กในวัยนี้  เด็กอายุ 3 ขวบ เปิดได้ 80%  เด็กอายุ 5 ขวบเปิดได้ 90%  และเด็กอายุ 7 ขวบขึ้นไป จะเปิดได้ 99%

ประโยชน์ของหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ

                หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศมีหน้าที่ปกป้องปลายองคชาตของทารกไม่ให้เกิดอันตรายจากการบาดเจ็บและการเสียดสี หรือการอักเสบเนื่องจากการสัมผัสกับน้ำปัสสาวะเป็นเวลานาน  เช่น ทารกที่ใช้ผ้าอ้อมหรือ pampers ถ้าไม่มีหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ อาจทำให้ปลายอวัยวะเพศและปลายท่อปัสสาวะในทารก ซึ่งบอบบางเกิดการอักเสบมาจนตีบตันได้

เหตุใดจึงต้องขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ

                แม้ว่าหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศจะมีประโยชน์ในทารก  แต่หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศที่ยังเปิดไม่ได้เมื่ออายุอันควร ทำให้ไม่สามารถทำความสะอาดปลายอวัยวะเพศได้  อาจเกิดการอักเสบติดเชื้อที่บริเวณปลายอวัยวะเพศอย่างต่อเนื่อง หรืออักเสบในทางเดินปัสสาวะส่วนต้น  และอาจเป็นสาเหตุของมะเร็งของปลายอวัยวะเพศในคนสูงอายุได้

การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ

                สามารถทำได้โดยใช้ยาชาระงับความรู้สึกเฉพาะที่ หรือทำภายใต้การให้ยาสลบ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้วิธีแรกได้ เช่น ในกรณีที่เป็นเด็ก หรือผู้ที่มีประวัติแพ้ยาชาเฉพาะที่  หรือเป็นเด็กเล็กที่ไม่ให้ความร่วมมือในการให้ยาชาเฉพาะที่

การเตรียมตัวเด็กเพื่อผ่าตัดขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ

 • มาพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายและนัดวันทำผ่าตัด

 • ในผู้ปวยที่ดมยาสลบให้งดดื่มน้ำ  นม  และอาหารทุกชนิด  ตามที่แพทย์สั่ง

 • ถ้ามีปัญหาก่อนวันนัดผ่าตัด  เช่น  เป็นหวัด  มีน้ำมูก  มีไข้  หรือไม่สบายจากสาเหตุอื่นๆ ให้ติดต่อแพทย์ผู้นัด หรือโทร.แจ้งพยาบาลที่หน่วยดูแลผู้ป่วยนอกก่อน/หลังทำหัตถการ (SDC)  เพื่อรายงานให้แพทย์เจ้าของไข้รับทราบ และเลื่อนผ่าตัดตามความเหมาะสมต่อไป

การปฏิบัติตัวเช้าวันผ่าตัด

 • อาบน้ำ ทำความสะอาดอวัยวะเพศก่อนมาโรงพยาบาล และห้ามทาแป้ง

 • มาถึงโรงพยาบาลให้ตรงตามเวลาในบัตรนัด ถ้ามีเหตุขัดข้อง กรุณาโทรศัพท์แจ้งที่หน่วยดูแลผู้ป่วยก่อน/หลังทำหัตถการ  เพื่อรายงานแพทย์รับทราบ

 • ถ่ายปัสสาวะก่อนเข้าห้องผ่าตัด 

 

การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด

 วันแรก

 • ผู้ป่วยที่ดมยาสลบ  ให้เริ่มรับประทานอาหาร  ด้วยการจิบน้ำ ถ้าไม่มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน จึงเริ่มรับประทานอาหารตามปกติ

 • ปกติอาจจะมีเลือดซึมออกมาได้เล็กน้อยใน 1–2 วันแรก ถ้ามีเลือดออกมากให้รีบไปพบแพทย์

 • รับประทานยาแก้ปวดตามแพทย์สั่งถ้ามีอาการปวดแผล

 • งดการออกกำลังกาย หรือการวิ่งเล่น

 • ทำความสะอาดของอวัยวะเพศ  ได้ตามความจำเป็นแล้ว ป้ายยาที่แผลตามแพทย์สั่ง

 • ถ้ามีคราบเลือดหรือน้ำเหลืองแห้งกรังบริเวณแผล ห้ามแกะออก ให้ทำความสะอาดด้วยน้ำเกลือล้างแผล  หรือน้ำต้มสุก สะอาด ซับให้แห้ง แล้วป้ายยาที่แพทย์สั่งให้รอบแผล

 วันที่สอง

 • อาบน้ำได้  หลังอาบน้ำเช็ดแผลแล้วป้ายยาครีมที่แพทย์สั่งให้รอบแผล

 • ถ้าแผลมีการอักเสบ  (ขอบแผลบวมแดง มีหนอง) ให้รีบกลับมาพบแพทย์ ไม่ต้องรอถึงวันนัด

 โปรดมาพบแพทย์ตามนัด

 เมื่อท่านปัญหาหรืออาการผิดปกติ  โปรดแจ้ง 

หน่วย SDC ; (074) 451769 (ในเวลาราชการ)

ห้องตรวจศัลยกรรม ;อังคาร และพุธ (9.00-12.00 .)

ห้องผ่าตัดศัลยกรรมเด็ก ;พฤหัสบดี และศุกร์

(8.30-16.30 .) 074-451640

หอผู้ป่วยกุมารศัลยกรรม 074-451960

ห้องฉุกเฉิน (074) 451700 (นอกเวลาราชการ)

 ปรับปรุงครั้งที่ 2  [ มค. 2550]

หนังหุ้มปลายเปิดออกไม่ได้  

หลังผ่าตัด

หลังผ่าตัดบางรายมีคราบเลือดกรัง

   

ผศ.นพ.ศักดา     ภัทรภิญโญกุล                     ที่ปรึกษา

ผศ.นพ.สุรศักดิ์   สังขทัต ณ อยุธยา

.. ปิยวรรณ  เชียงไกรเวช

ขนิษฐา ศรีวรรณยศ                                      เรียบเรียง

หน่วยกุมารศัลยศาสตร์ 

หน่วยดูแลผู้ป่วยนอก ก่อน/หลังทำหัตถการ (SDC) 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

     Back

   Home