การดูแลทวารเทียมในผู้ป่วยเด็ก

 

ทวารเทียม(Colostomy)

เป็นช่องเปิดของลำไส้สู่ผิวหนังหน้าท้องเพื่อขับถ่ายอุจจาระ สำหรับผู้ป่วยบางรายที่เป็นโรคและมีความผิดปกติเกี่ยวกับลำไส้ โดยทวารเทียมทำหน้าที่แทนทวารหนักชั่วคราวหรือถาวรตามพยาธิสภาพของโรค

 


ลักษณะทวารเทียมที่ปกติ

  • มีสีชมพูหรือแดงและมีความชุ่มชื้น
  • อาจมีเลือดออกเล็กน้อยในระหว่างทำความสะอาดเนื่องจากเยื่อบุผิวมีความเปราะบาง
  • หลังผ่าตัดอาจบวมได้และจะยุบบวมลงหลังผ่าตัด ประมาณ 4 สัปดาห์
  • ผู้ป่วยจะไม่รู้สึกเจ็บเมื่อแตะต้องทวารเทียม
    

  ภาพแสดงทวารเทียมหรือโคลอสโตมี่ ในผู้ป่วยซึ่งมีความผิดรูปโดยกำเนิดของทวารหนัก

 

                                                        

   หน้าถัดไป