หน่วยกุมารศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กุมารศัลยศาสตร์ สงขลานครินทร

Pediatric Surgery Unit, Department of Surgery, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Hadyai, Songkhla, Thailand 90110

To be Thailand’s leader in pediatric surgical care and research by the year 2010

หน่วยงานของเรา

การจัดการศึกษา

วิจัยและพัฒนา

เมื่อลูกรักต้องผ่าตัด

กุมารศัลยแพทย์

 

แนะนำ content น่าสนใจ

Text and Picture Collections for our Students

คลิกที่ภาพเพื่อเข้าชม

เอกสารคำสอน online จากหนังสือ "กุมารศัลยศาสตร์ สงขลานครินทร์" และภาพ PSU's Atlas of Pediatric Surgery บรรณาธิการโดย อ.พญ.ปิยวรรณ เชียงไกรเวช

 

 

PSU's Pediatric Surgery Update

 

Journal Watch

 

Collective Review and Interesting cases

 

PSU's Pediatric Surgical Service

 

Computer Assisted Instruction

 

PSU's Atlas of Pediatric Surgery

 
Case of the month: February 2007
 

 

 

[ under selection ]

 
LINKS (Campus use only)

Journal of Pediatric Surgery

Pediatric Surgery International

 European Journal of Pediatric Surgery

จดหมายเหตุทางการแพทย์ ฯ